อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการตลาด และผู้พัฒนาหลักสูตร ในหลักสูตรการตลาด : Modern Marketing and Customer Insight บริษัท โอเชี่ยนกลาสจำกัด

อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากรการตลาด และการขาย ได้รับเชิญบรรยายและพัฒนาหลักสูตร Modern Marketing and Customer Insight ให้กับพนักงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย แบรนด์ และ Designer บริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด ในการนี้ได้เชิญ ดร.สันติธร ภูริภักดี ร่วมทีมบรรยายด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์  อ.ธนพิสิฐ พชรพงศ์ภักดี บรรยายด้าน Creativity , ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ และ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ร่วม Comment Workshop

training001 training002

training003 training004

training005

วันที่หนึ่ง :: บรรยายแนวคิดด้านการตลาดสมัยใหม่ และกรณีศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการคิดงานโดยทันที ซึ่งทางทีมผู้เข้าอบรมได้มีการลงตลาด สืบหา Insight ของลูกค้าเป้าหมายเรียบร้อย และพร้อมที่จะ Cooking ด้วย Marketing Idea ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และทันสมัยเพื่อแผนกลยุทธ์การตลาด และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดย อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากรการตลาด และการขาย รับบรรยายหัวข้อการตลาดสมัยใหม่ และได้เชิญ อ.ธนพิสิฐ และ ดร.สันติธร จุดประกายในด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์ และการตลาดเชิงกลยุทธ์ตามลำดับ

training006 training007 training008 training009 training010 training011 training012

วันที่สอง :: ทีมงานผู้เข้าร่วมอบรม นำเสนอ Workshop ด้วย Value-based Marketing Idea โดย อ.นราธิป ได้เชิญ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ และ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ร่วมทีมเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมอบรมด้วย  ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกท่านได้มีความตั้งใจและพัฒนาแผนการตลาดได้อย่างดีและเข้มข้นมาก สมกับการร้อยเรียงจาก Insight-based Marketing สู่ Value-based Marketing และก้าวสู่ NPD (New Product Development) ในที่สุด

วิทยากร :

  1. อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการตลาด การขาย และการบริการ องค์กรภาครัฐและเอกชน และ CEO บริษัทสมาร์ทโมชั่น ไทยแลนด์ ผู้ให้บริการระบบชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment Gateway) และการตลาดออนไลน์
  2. ดร.สันติธร ภูริภักดี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
  3. อ.ธนพิสิฐ พชรพงศ์ภักดี Head of Creative Development , 35 Line Innovation Co.,Ltd ผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาที่มีประสบการณ์จาก Ogilvy, Leo burnett
  4. ผศ.ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ
  5. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์  ผอ.หลักสูตร Music Business มหาวิทยาลัยศิลปากร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s